Información Académica

Nesta sección poderá atopar toda a información de interese como: calendario escolar, libros de texto, programacións escolares, plan de alerta escolar, NOFC...

  • PRIMEIRA AVALIACIÓN
  • Infantil-Primaria-Secundaria: 21 de decembro de 2023.
  • SEGUNDA AVALIACIÓN
  • Infantil-Primaria-Secundaria: 22 de marzo de 2024.
  • TERCERA AVALIACIÓN:
  • Infantil-Primaria-Secundaria:  25 de xuño de 2024.
  • 13 de outubre de 2023.
  • 19 de marzo de 2024.

Como indicamos nas circulares de inicio de curso, queremos lembrar que o horario de educación secundaria é de 8:45 a 14:25 horas polas mañáns, e de 16:30 a 18:10 horas os martes. O horario de infantil e primaria é de 9:00 a 14:00 horas.

A porta interior do patio do colexio abrirase ás 8:40 para os/as alumnos/as de ESO, e ás 8:55 para os/as de Primaria, os martes pola tarde abrirase ás 16:25 horas.

Por este motivo os/as alumnos/as de infantil e primaria que acudan antes da mencionada hora de entrada, terán que estar obrigatoriamente acompañados dun adulto ata a chegada do profesor ou profesora titores para a súa recollida na zona cuberta. Por motivos de seguridade, en ningún caso poderán permanecer sós, aínda que se atopen no interior do patio.

En caso de que algún alumno ou alumna chegue máis tarde do horario de entrada, dirixirase directamente a súa aula. Os/as alumnos/as de Primaria e ESO, poderán entrar sos, unha vez que os seus acompañantes os deixen na entrada. Os/as alumnos/as de Infantil serán acompañados/as obrigatoriamente polos seus familiares ou profesores/as de garda directamente ata a aula, e entregados ás profesoras titoras.

En canto ás saídas do centro, realizaranse ás horas indicadas anteriormente. Os/as alumnos/as sairán ordenadamente e dirixiranse ao exterior, tanto pola porta principal como pola do patio donde serán recollidos polos seus familiares. Os/as alumnos/as de infantil, serán entregados directamente polas profesoras aos seus familiares na entrada pricipal na zona cuberta. Os/as alumnos/as usuarios do servicio de comedor dirixiranse ao mesmo ao rematar ás clases, os/as alumnos/as de infantil serán recollidos na aula polas personas encargadas da custodia deste servizo.

Si un/unha alumno/a tivera que ausentarse ou sair do centro antes das horas de saída, facilitaráselle un modelo por escrito que terá que ser cuberto e asinado polos seus familiares e depositado na secretaría ou gardado polosprofesores titores.

Si algún familiar se retrasara na recollida dun alumno, na medida do posible deberá de comunicalo ao centro. En todo caso de luns a venres, haberá un profesor asinado á custodia destes alumnos ata que os veñan a recoller.

PROGRAMACIÓNS INFANTIL

PROGRAMACIÓNS PRIMARIA

PROGRAMACIÓNS ESO

O CPR. Plurinlingüe Valle-Inclán 1, participa dende o curso 2014/15 no programa ALERTA ESCOLAR.

Este programa que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria puxo en marcha desde o curso 2007-08 en colaboración coa Fundación 061, ten como obxectivo a atención inmediata e eficiente do alumnado que presente unha patoloxía crónica e pode desenvolver en calquera momento unha crise.

Este programa posibilitará a súa asistencia e que o profesorado teña cobertura de persoal médico que conte con coñecementos dos nenos e nenas con esta problemática.

LIBROS INFANTIL 2023-2024

Descarga PDF

LIBROS PRIMARIA 2023-2024

Descarga PDF

LIBROS ESO 2023-2024

Descarga PDF