Innovación Educativa

OS NOSOS PROXECTOS E PLANS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Plan Proxecta «Proxecto Terra»

O plan Proxecta é un programa que fomenta a innovación educativa mediante o desenvolvemento dun proxecto interdisciplinario.
A través dunha aprendizaxe por proxectos e do traballo cooperativo, achégase ao alumnado ao fito da investigación para profundizar no coñecemento do seu entorno.
No presente curso académico centramos o noso traballo no Barrio da Magdalena para completar así o proxecto que levamos desenvolvendo dende hai tres cursos, co inicio no Barrio de Canido e as súas Meninas e continuando co Barrio de Ferrol Vello.

Programa CA/AC “Cooperar para Aprender / Aprender a cooperar”

Empregamos a metodoloxía do aprendizaxe cooperativo para enseñar a aprender en equipo. Fomentamos os vínculos entre o alumnado mediante dinámicas de cohesión para crear equipos reducidos heteroxéneos estables nos que os estudiantes axudan uns a outros a aprender, utilizando estructuras como o folio xiratorio, 1-2-4, lápis ao centro, …

Programa TEI

(Titoría entre iguais)

É un programa de convivencia institucional que implica a toda a comunidade educativa. Oriéntase a mellorar a integración escolar e traballar por una escola inclusiva e non violenta. Está dirixido á mellora do clima e a cultura do centro respecto á convivencia, conflicto e violencia. O alumnado de 3ºESO e 5ºEP titorizan ao de 1ºESO e 3ºEP respectivamente.

PLAMBE

(Plan de mellora das Bibliotecas Escolares)

A través deste programa impúlsase a transformación da biblioteca do colexio nun centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe. Convertíndose no eixe dinamizador  e instrumento esencial para a innovación educativa na medida en que propicia e lidera a utilización de metodoloxías activas, a integración das TIC en contextos reais de aprendizaxe e o traballo por proxectos.

Plan Director

O Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos, impulsado desde Delegación do Goberno en Galicia e a Alta Inspección de Educación, ofrece aos centros docentes a posibilidade de solicitar charlas informativas/formativas sobre temáticas como: acoso escolar, drogas e alcol, violencia de xénero, novas tecnoloxías, bandas xuvenís, etc.; charlas impartidas por persoas expertas das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e dirixidas ao conxunto da comunidade educativa.

TICs

Apostamos pola educación a través do uso das novas tecnoloxías a través dos seguintes medios e recursos:

Conexión wifi en todo o centro (particular para alumnado ESO)

Aula de informática

Pizarras dixitais interactivas

Tablets Snnapet

TokApp School

Páxina web

Redes sociais: Facebook, Twitter

FORMACIÓN DO PROFESORADO

Erasmus + K101

“Mobilidade de Persoal”

O programa está destinado a movilidade do profesorado para ampliar a súa formación a través da docencia, cursos e actividades de formación estruturada no estranxeiro ou aprendizaxe por observación. Ademáis da experiencia e enriquecimento persoal este proxecto supón para o centro un acercamento directo a outros sistemas educativos, as súas metodoloxías e formas de abordar temas común no ámbito da educación.

No presente curso otorgáronos tres becas de movilidade, 1 a Alemania para traballar o tema da inclusión e outras 2 a Gales sobre inmersión lingüística.

Grupos de traballo

Para poder aplicar as novas metodoloxías da educación no centro o profesorado realiza formación contínua mediante grupos de traballo. (TEI, Cooperativismo, Traballo por proxectos…)

FPROFE e CFR

A través da aplicación de Formación do Profesorado e do Centro de Formación e Recursos realízanse diferentes cursos, seminarios, xornadas, encontros… segundo as preferencias e inquedanzas do profesorado.