ENTREGA CALIFICACIÓNS SETEMBRO

Entrega de notas: A entrega dos boletíns de avaliación farase o dia 7 de setembro a partires das 10 da mañá a través da aplicación Abalar.

 

 

Reclamación ás notas: As posibles reclamacións dos pais poderán efectuarse ata o dia 9 de setembro inclusive de 10 a 12:00.

 

 

Titoría de pais: Os pais e nais que desexen falar co profesorado poderán facelo o día 9 de 12:00-13:00 horas.