ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2022

04/11/2022

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR DO CPR. PLURILINGÜE VALLE-INCLAN 1, NOVEMBRO DE 2022.

 

 

• MEMBROS A RENOVAR

– 3 pais/nais;  elexidos por votación
– 2 profesores/as, elexidos por votación
– 2  alumnos/as, elexidos por votación
– 1 representante do Personal de Administración e
Servicios

 

 

• DATAS DO PROCESO
– 04 de novembro; constitución da Xunta Electoral,
composta por: a directora, un representante do titular
do centro, un pai/nai, un representante do profesorado,
un representante do alumnado a partir de 1º de ESO, e
un representante do PAS.
– 10 de novembro, publicación de censos (secretaría) e
do proceso na páxina web.
– Ata o 17 de novembro, posibles reclamación sao
censo
– Entre as 12:00 horas do 11 de novembro e as 12:00
horas do 18 de novembro, presentación e aceptación de
candidaturas ( na secretaría do Centro )

– 07 de novembro, (16:30 ) comunicación ao Consello
do incio do proceso
– 14 de novembro, claustro extraordinario para dar
lectura aos art. 34,35 e 36 do Decreto 92/1998.
– 21 de novembro, relación de candidatos
proclamados pola Xunta Electoral.
– Votación profesores/as: 28 de novembro de 16:30 a
17:00 horas.
– Votación Pais/Nais: 28 de novembro de 17:00 a 18:00
horas.
– Votación alumnos/as: 28 de novembro de 11:00 a
11:30 horas
– 01 de decembro: proclamación de candidatos
– 12 de decembro, constitución do novo Consello.

 

 

• COMPOSICIÓN DAS MESAS ELECTORAIS
– Pais/nais: a directora (presidenta), 4 pais/nais dos
que non sexan candidatos, elexidos por sorteo.
(secretario o de menor idade)
– Profesores: a directora (presidenta), o/a profesor/a de
maior idade e o/a profesor/a de menor idade que
actuará como secretario/a.
– Alumnos/as: a directora (presidenta), 2 alumnos/as
dos que non sexan candidatos, elexidos por sorteo.
(secretario/a o/a de menor idade).

 

 

 

• NOTA:
– As personas que desexen presentar a súa
candidatura, poderán recoller os impresos na
secretaría do colexio, e entregalos cubertos e asinados
no plazo que se mencionou con anterioridade.
– O censo electoral de pais/nais estará publicado no
taboleiro de anuncios na Secretaría do centro.