LOTERÍA DE NADAL DA ANPA

Estimad@s nais/pais:

Estamos a preparar Lotería de Nadal da ANPA. Serán participacións de cinco euros dos cales catro se xogarán a dous números da Loteria Nacional do día 22 de decembro e un será de recargo.

Os alumnos de 5º e 6º de primaria e ESO, terán oportunidade de vendela co fin de recaudar cartos para a excursión fin de curso. Cada papeleta terá un recargo de 1€ que será o beneficio que cada alumno/a obteña da venda de cada papeleta. Entregaránselles lotes de 25 papeletas, que unha vez vendidos e entregada a recaudación, poderán renovar ata rematar as existencias. O recaudado por cada alumno/a entregaráselle ao titor/a e seralle descontado do custo da excursión.

A lotería será entregada aos pais/nais/titores de cada neno/a.

Tanto a entrega como a recepción da recaudación farase tódolos mércores de 08:40 a 09:10.