Servizos

SERVIZOS PERSONALZADOS

TABLETS SNAPPET

Implementación do uso das tablets Snappet. Esta ferramenta personaliza a aprendizaxe na aula e motiva ao alumnado a aprender mellor.

O alumnado de 3º e 4º EP realiza actividades de reforzo, apoio e ampliación nas áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés; respectando así os diferentes ritmos de traballo.

UNIFORME

Buscamos favorecer a pertenencia a un colectivo, favorecer a igualdade entre alumnos e crear sensación de grupo, ademáis de facilitar o día a día dos pais.

TOKAPP SCHOOL

A través desta app establécese unha comunicación directa entre o colexio e as familias.

COMEDOR

Unha alimentación equilibrada e saudable. Un espacio con marcado carácter educativo e social.

PLURILINGÜISMO

Os centros plurilingües son aqueles nos que se imparte nunha lingua estranxeira áreas ou materias non lingüísticas.

Na actualidade no noso centro o plurilingüismo está implantado na ESO xa que se imparte en inglés a materia de Educación Física. O noso obxectivo e implementar o plurilingüismo en todas as etapas educativas.

MADRUGADORES

Atendemos as necesidades dos pais que traballan dende as 08:00 horas. Realizaranse diferentes actividades lúdicas, co obxectivo de fomentar a convivencia entre diferentes idades e potenciar o compañerismo.

CIENCIA

Estimular a curiosidade e a imaxinación dos nenos a través de actividades prácticas relacionadas coa ciencia e a natureza. O noso colexio destaca pola súa participación en diversos certames científicos como poden ser, entre outros, os Premios Luis Freire, Galiciencia ou as xornadas de Ciencia na Rúa.

BIBLIOTECA

Fomentar nos alumnos o gusto pola lectura, dende as primeiras etapas, promovendo tanto a utilización da biblioteca de aula como o servizo de préstamo da biblioteca escolar.