Adíase unha semana a incorporación do alumnado da ESO:

 

Día 23 setembro

Entrada:

1º ESO: Ás 8:40

2º ESO: Ás 8:45

Saída:

Será escalonada dende as 14:20 ata as 14:30

 

 

 

Día 24 setembro

Entrada:

3º ESO: Ás 8:40

Saída:

Será escalonada dende as 14:20 ata as 14:30

 

 

 

Día 25 setembro

Entrada:

4º ESO Ás 8:40

Saída:

Será escalonada dende as 14:20 ata as 14:30

 

Accesos:

–  E.S.O. pola porta traseira subindo as escaleiras da terraza

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/31890

 

 

CPR Plurilingüe Valle-Inclán 1