PROTOCOLO COVID – INSTRUCIÓNS INICIO CURSO 2020/2021

A incorporación de Infantil e  Primaria relizarase o 10 e o 11 de setembro. O alumnado de 4º de Infantil (3 anos) seguirá as indicacións do período de adaptación.

 

 

 

O alumnado de ESO incorporarase entre os días 16, 17 e 18 de setembro.

 

Días e horarios para iniciar o curso

 

Infantil

 

Día 10

4º Infantil (3 anos):

Grupo A de 9:45 a 10:45

Grupo B de 11:30 a 12:30

 

5º Infantil (4 anos):

De 9:05 a 13:55

 

Día 11

6º Infantil (5 anos):

De 9:10 a 14:00

 

Accesos:

–  E.Infantil pola entrada principal e esperan no porche as súas profesoras

 

 

 

Primaria

 

Día 10

Entrada:

1º EP: Ás 9:00

2º EP: Ás  9:05

3º EP: Ás  9:05

Saída:

Será escalonada dende as 14:00 ata as 14:10

 

Día 11

Entrada:

4º EP: Ás 9:00

5º EP:  Ás  8:55

6º EP:  Ás  8:50

Saída:

Será escalonada dende as 13:50 ata as 14:00

 

 

Accesos:

–  1º, 2º E.Primaria pola Porta traseira baixanda ao patio cuberto

–  3º, 4º,5º e 6º E.Primaria pola porta traseira a través da terraza

 

 

 

ESO

 

Día 23 setembro

Entrada:

1º ESO: Ás 8:40

2º ESO: Ás 8:45

Saída:

Será escalonada dende as 14:20 ata as 14:30

 

 

 

Día 24 setembro

Entrada:

3º ESO: Ás 8:40

Saída:

Será escalonada dende as 14:20 ata as 14:30

 

 

 

Día 25 setembro

Entrada:

4º ESO Ás 8:40

Saída:

Será escalonada dende as 14:20 ata as 14:30

 

Accesos:

–  E.S.O. pola porta traseira subindo as escaleiras da terraza

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE FAMILIAR

Atendendo as normas descritas no protocolo Covid é imprescindible que todo o alumnado acuda ao centro co seguinte documento asinado polo que deberedes imprimilo e entregalo aos titores/titoras o día da presentación.

 

 

Modelo declaración responsable

 

 

 

RESUMO GUÍA PROTOCOLO COVID

Ao final deste documento atoparedes o ANEXO I onde aparece unha enquisa para realizar todos os días antes de acudir ao centro educativo. Esta enquisa NON a tedes que entregar no colexio.

 

 

Guía do protocolo e ANEXO I

 

 

 

SERVIZOS DE COMEDOR E MADRUGADORES

  •   COMEDOR

O servizo de comedor seguiase levando a cabo implementando todos os cambios e medidas necesarias. Para poder facer una planificación real tendo en conta a distancia de seguridade necesitamos saber cantos solicitaredes este servizo.

 

 

 

   · MADRUGADORES

 

 

Ofrecerase servizo de madrugadores dende ás 7:30 h aunque implementando algúns cambios. Para poder facer una previsión necesitamos coñecer cantas familias solicitaredes este servizo.

Para solicitar estes servizos é preciso cumplimentar un formulario antes do 9 de setembro, a través do siguiente enlace:

 

 

Formulario

 

 

 

UNIFORMIDADE

  • Infantil poderán traer o chándal ou uniforme indistintamente e mandilón (modelo do colexio). (En 3 anos recomendase chándal)

  • Primaria uniforme e chándal os días de ed. Física. 1º e 2ºprimaria utilizarán mandilón (modelo do colexio).